Drets dels grups d'usuaris

Salta a la navegació Salta a la cerca

A continuació hi ha una llista dels grups d'usuaris definits en aquest wiki, així com dels seus drets d'accés associats. Pot ser que hi hagi més informació sobre drets individuals aquí.

 • Dret concedit
 • Dret retirat
GrupDrets
(tots)
 • ()
 • Activar l’autentificacion de dos factors (oathauth-enable)
 • Crear pàgines (que no són de discussió) (createpage)
 • Crear pàgines de discussió (createtalk)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Edita la llista de seguiment pròpia. Tingueu en compte que algunes accions encara afegiran pàgina fins i tot sense aquest permís. (editmywatchlist)
 • Edita les pròpies preferències (editmyoptions)
 • Fer servir l'escriptura a l'API (writeapi)
 • Fusionar el compte propi (centralauth-merge)
 • Inicia una sessió automàticament amb un compte d'usuari extern (autocreateaccount)
 • Llegir pàgines (read)
 • Modifica les dades privades (p. ex., adreça electrònica o nom real) (editmyprivateinfo)
 • Mostra la llista de seguiment pròpia (viewmywatchlist)
 • Mostra les dades privades (p. ex., adreça electrònica o nom real) (viewmyprivateinfo)
 • Veure el registre d'abusos (abusefilter-log)
 • Veure entrades detallades del registre d'abusos (abusefilter-log-detail)
 • Veure filtres d'abús (abusefilter-view)
 • Blocar altres usuaris per a impedir-los l'edició (block)
 • Canviar el nivell de protecció i modificar pàgines protegides (protect)
 • Carregar fitxers (upload)
 • Crear nous comptes (createaccount)
 • Esborrar pàgines (delete)
 • Importar pàgines d'altres wikis (import)
 • Modificar les pàgines (edit)
 • Restaurar pàgines suprimides (undelete)
Usuaris autoconfirmats
 • ()
 • Crear nous comptes (createaccount)
 • Edita les pàgines protegides com «Permetre només usuaris autoconfirmats» (editsemiprotected)
 • Fer les accions que requereixen de captcha sense haver-lo de passar (skipcaptcha)
 • Metre a jorn los consomidors OAuth (mwoauthupdateownconsumer)
 • Modificar pàgines semiprotegides (autoconfirmed)
 • prepausar de consomidors OAuth novèls (mwoauthproposeconsumer)
Autopatrullats
(llista de membres)
 • ()
 • Fer les accions que requereixen de captcha sense haver-lo de passar (skipcaptcha)
 • Marcar com a patrullades les edicions (patrol)
 • Que les edicions pròpies es marquin automàticament com a patrullades (autopatrol)
Bots
(llista de membres)
 • ()
 • Edita les pàgines protegides com «Permetre només usuaris autoconfirmats» (editsemiprotected)
 • Fer les accions que requereixen de captcha sense haver-lo de passar (skipcaptcha)
 • Fer servir l'escriptura a l'API (writeapi)
 • Modificar pàgines semiprotegides (autoconfirmed)
 • No crear redireccions quan es reanomena una pàgina (suppressredirect)
 • Que les edicions pròpies es marquin automàticament com a patrullades (autopatrol)
 • Que les modificacions menors que facin en pàgines de discussió d'usuari no generin l'avís de nous missatges (nominornewtalk)
 • Tenir límits més alts en les consultes a l'API (apihighlimits)
 • Ésser tractat com a procés automatitzat (bot)
Buròcrates
(llista de membres)
Verificadors de comptes d'usuari
(llista de membres)
 • Comprovar les adreces IP i altra informació dels usuaris (checkuser)
 • Veure el registre del verificador de comptes d'usuari (checkuser-log)
Usuaris confirmats
(llista de membres)
 • ()
 • Edita les pàgines protegides com «Permetre només usuaris autoconfirmats» (editsemiprotected)
 • Fer les accions que requereixen de captcha sense haver-lo de passar (skipcaptcha)
 • Modificar pàgines semiprotegides (autoconfirmed)
Bots de Flow
(llista de membres)
 • ()
 • Creació de taulers Flow en qualsevol ubicació (flow-create-board)
Administradors de la interfície
(llista de membres)
 • ()
 • Editar la interfície d'usuari (editinterface)
 • Modifica el CSS global del lloc (editsitecss)
 • Modifica el JSON global del lloc (editsitejson)
 • Modifica el JavaScript global del lloc (editsitejs)
 • Modifica els fitxers JSON d'altres usuaris (edituserjson)
 • Modificar els fitxers CSS d'altres usuaris (editusercss)
 • Modificar els fitxers JavaScript d'altres usuaris (edituserjs)
Interwiki Administrator
(llista de membres)
 • Editar les dades interwiki (interwiki)
Supressors
(llista de membres)
 • Blocar un nom d'usuari amagant-lo del públic (hideuser)
 • Cercar pàgines suprimides (browsearchive)
 • Eliminació de revisions Flow (flow-suppress)
 • Esborrar i restaurar versions específiques de pàgines (deleterevision)
 • Mostra, amaga i revela revisions específiques de pàgines d'un usuari (suppressrevision)
 • Ocultar entrades al registre d'abusos (abusefilter-hide-log)
 • Suprimeix o desfés la supressió d'entrades de registre específiques (deletelogentry)
 • Veure el text esborrat i els canvis entre revisions esborrades (deletedtext)
 • Veure els historials esborrats sense consultar-ne el text (deletedhistory)
 • Veure entrades ocultes al registre d'abusos (abusefilter-hidden-log)
 • Veure registres privats (suppressionlog)
Reversors
(llista de membres)
 • ()
 • Revertir ràpidament l'últim editor d'una pàgina particular (rollback)
Stewards
(llista de membres)
 • Editar els drets dels usuaris (userrights)
 • Fusionar globalment múltiples usuaris (centralauth-usermerge)
 • Fusionar usuaris (usermerge)
Administradors
(llista de membres)
 • ()
 • Afegir o eliminar els editors de butlletins (newsletter-manage)
 • Blocar altres usuaris per a impedir-los l'edició (block)
 • Canviar el nivell de protecció i modificar pàgines protegides (protect)
 • Carregar al damunt d'un fitxer existent (reupload)
 • Carregar fitxers (upload)
 • Cercar pàgines suprimides (browsearchive)
 • Crear butlletins (newsletter-create)
 • Crear nous comptes (createaccount)
 • Crear, activar i desactivar etiquetes (managechangetags)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Desactivar a nivell local els blocatges globals (globalblock-whitelist)
 • Desblocar-se a si mateixos (unblockself)
 • Edita les pàgines protegides com «Permetre només usuaris autoconfirmats» (editsemiprotected)
 • Editar la interfície d'usuari (editinterface)
 • Enviament d'un missatge a diversos usuaris a la vegada (massmessage)
 • Esborrament de temes i apunts Flow (flow-delete)
 • Esborrar butlletins (newsletter-delete)
 • Esborrar i restaurar versions específiques de pàgines (deleterevision)
 • Esborrar pàgines (delete)
 • Esborrar pàgines de forma massiva (nuke)
 • Evitar blocatges d'IP, de rang i automàtics (ipblock-exempt)
 • Evitar el control de noms d'usuari (override-antispoof)
 • Fer les accions que requereixen de captcha sense haver-lo de passar (skipcaptcha)
 • Fusionar l'historial de les pàgines (mergehistory)
 • Gestiona els URL curts (urlshortener-manage-url)
 • Impedir que un usuari envii correu electrònic (blockemail)
 • Importar pàgines carregant-les d'un fitxer (importupload)
 • Importar pàgines d'altres wikis (import)
 • Marcar com a patrullades les edicions (patrol)
 • Marcar les reversions com a edicions de bot (markbotedits)
 • Marcar temes de Flow com a resolts (flow-lock)
 • Modifica el CSS global del lloc (editsitecss)
 • Modifica el JSON global del lloc (editsitejson)
 • Modifica el JavaScript global del lloc (editsitejs)
 • Modifica els fitxers JSON d'altres usuaris (edituserjson)
 • Modificació d'apunts Flow d'altres usuaris (flow-edit-post)
 • Modificar els filtres d'abús (abusefilter-modify)
 • Modificar els filtres d'abús amb accions restringides (abusefilter-modify-restricted)
 • Modificar els fitxers CSS d'altres usuaris (editusercss)
 • Modificar els fitxers JavaScript d'altres usuaris (edituserjs)
 • Modificar pàgines protegides (sense protecció de cascada) (editprotected)
 • Modificar pàgines semiprotegides (autoconfirmed)
 • Mou les pàgines de categoria (move-categorypages)
 • Moure fitxers (movefile)
 • Moure pàgines (move)
 • Moure pàgines amb les seves subpàgines (move-subpages)
 • No crear redireccions quan es reanomena una pàgina (suppressredirect)
 • No veure's afectat pels límits d'accions (noratelimit)
 • Que les edicions pròpies es marquin automàticament com a patrullades (autopatrol)
 • Reanomenar la pàgina principal d'un usuari (move-rootuserpages)
 • Restaura un butlletí (newsletter-restore)
 • Restaurar pàgines suprimides (undelete)
 • Revertir ràpidament l'últim editor d'una pàgina particular (rollback)
 • Revertir totes les modificacions efectuades per un filtre d'abús concret (abusefilter-revert)
 • Sobreescriu el títol o el nom d'usuari de la llista negra (tboverride)
 • Sobreescriure localment fitxers presents al repositori multimèdia compartit (reupload-shared)
 • Suprimeix o desfés la supressió d'entrades de registre específiques (deletelogentry)
 • Suprimir etiquetes des de la base de dades (deletechangetags)
 • Tenir límits més alts en les consultes a l'API (apihighlimits)
 • Veure el text esborrat i els canvis entre revisions esborrades (deletedtext)
 • Veure els historials esborrats sense consultar-ne el text (deletedhistory)
 • Veure entrades detallades del registre d'abusos (abusefilter-log-detail)
 • Veure la llista de les pàgines no vigilades (unwatchedpages)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • delete-dump (delete-dump)
 • generate-dump (generate-dump)
 • view-dump (view-dump)
 • Pot afegir grups: Autopatrullats, Usuaris confirmats i Reversors
 • Treu membres grups: Autopatrullats, Usuaris confirmats i Reversors
Usuaris
(llista de membres)
 • ()
 • Afegeix i suprimeix etiquetes en revisions individuals i entrades de registre (changetags)
 • Aplica les etiquetes juntament amb els canvis propis (applychangetags)
 • Carregar al damunt d'un fitxer existent (reupload)
 • Carregar fitxers (upload)
 • Crear pàgines (que no són de discussió) (createpage)
 • Crear pàgines de discussió (createtalk)
 • Edita pàgines protegides com a «Només permetre usuaris registrats» (user)
 • Editar el model de contingut d'una pàgina (editcontentmodel)
 • Enviar missatges de correu electrònic a altres usuaris (sendemail)
 • Evitar els blocatges automàtics de nodes Tor (torunblocked)
 • Fer servir l'escriptura a l'API (writeapi)
 • Gerir los dreits OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • Marcar les edicions com a menors (minoredit)
 • Marcar temes de Flow com a resolts (flow-lock)
 • Modifica els vostres propis fitxers JSON (editmyuserjson)
 • Modificar els vostres fitxers d'usuari CSS (editmyusercss)
 • Modificar els vostres fitxers d'usuari JavaScript (editmyuserjs)
 • Modificar les pàgines (edit)
 • Mou les pàgines de categoria (move-categorypages)
 • Moure fitxers (movefile)
 • Moure pàgines (move)
 • Moure pàgines amb les seves subpàgines (move-subpages)
 • Purgar la memòria cau de lloc d'una pàgina (purge)
 • Pàgines de votació (voteny)
 • Reanomenar la pàgina principal d'un usuari (move-rootuserpages)
 • Sobreescriure localment fitxers presents al repositori multimèdia compartit (reupload-shared)

Restriccions dels espais de noms

Espai de nomsPermisos que permeten modificar a l'usuari
MediaWiki
 • Editar la interfície d'usuari (editinterface)